Contributie

De hieronder vermelde contributies zijn voor het gehele seizoen 2017-2018 op 27 september 2017 door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De Nevobo-bijdragen worden door de volleybalbond bepaald. De inning van de verschuldigde bedragen gebeurt per half seizoen, via automatische incasso’s. Dat is door de Algemene Ledenvergadering zo vastgesteld, omdat andere wijzen van betaling onevenredig veel werk bleken te kosten.

Contributie
Nevobo Lidmaatschap
Team Geld
Senioren Nevobo-competitie € 235,- € 12,50 ca. € 60,-
Senioren Recreanten en Midweekcompetitie € 200,- € 12,50 ca. € 40,- (Midweek Bijdrage)
Jeugd (Volar) tot en met 12 jaar  link
Jeugd (Volar) 13 tot 17 jaar  link
Buitengewone leden € 25,- € 12,50
Donateurs € 25,-

Wanneer men ná september lid wordt, wordt daarmee bij de berekening van de contributie rekening gehouden.

Trainingstoeslag

Spelers en meetrainenden van een team dat meer dan één keer per week traint betalen allen een trainingstoeslag. Deze toeslag bedraagt € 30 per half seizoen bij twee trainingen per week, en € 15 per half seizoen bij drie trainingen per twee weken.

Toeslag Kleding

Spelers van de Senioren Nevobo Competitie teams betalen een wedstrijdkleding bijdrage van € 12,50 per seizoen.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving als lid betaalt men € 5 inschrijfgeld.


GelrePas

Deze kortingskaart is verkrijgbaar voor inwoners van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden en Westervoort die een laag inkomen hebben (met uitzondering van studenten). Jeugdleden met een Gelrepas kunnen een contributiekorting van 100% krijgen en leden van 18 jaar of ouder een korting van 50%. Die korting wordt door de vereniging bij de gemeente aangevraagd. Daarvoor moet eerst het inschrijfgeld met de incassomachtiging bij het verenigingsecretariaat worden ingeleverd, mét een kopie van beide zijden van de Gelrepas.
Kijk voor meer informatie op de website van de Gelrepas.

Studentenkaart Arnhem

Houders van deze kaart krijgen dit seizoen 25% korting op de verenigingscontributie en zij zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld. Bij inlevering van het inschrijfformulier dient de kaart te worden getoond en een scan worden bijgevoegd. De korting geldt niet voor de Nevobo-bijdragen, de trainingstoeslag en de Midweekbijdrage.