Commissies

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het draaiende houden van de vereniging ...

Secretariaat

Het secretariaat houdt zich bezig met de ledenadministratie (in-en uitschrij...

Technische Commissie

Een belangrijke commissie van Agilitas is de Technische Commissie (TC). Deze ...

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie (JC) regelt inhoudelijke en praktische zaken binnen het ...

Midweek / recreanten

De Recreanten/ Midweekcommissie (RMC) is de Technische Commissie - de "spin in ...

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de interne en externe ...

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie zorgt voor het binnenhalen van sponsorgelden. Hiernaast ...

Kascommissie en penningmeester

De Kascommissie valt onder de Penningmeester. De Kascommissie bestaat meestal ...

Scheidsrechterzaken

De Commissie Scheidsrechterzaken is er verantwoordelijk voor dat de vereniging ...

Materiaalcommissie

De Materiaalcommissie is verantwoordelijk voor al het materiaal binnen ...

Wedstrijdzaken

De Commissie Wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft ...

Beachcommissie

De Beachcommissie organiseert het beachvolleybal in Arnhem, waaronder toerno...

Evenementencommissie

Lid
De Evenementencommissie organiseert diverse evenementen, die een verbindend ...

Lief & Leed

De Commissie Lief en Leed stuurt onder andere kaartjes voor geboorte, sterfge...

Clubfotograaf

Agilitas is op vrijwilligersvlak een fotograaf rijker; Paul Braakman. Hij zal ...

Vertrouwenscontactpersoon

Agilitas vindt het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. ...