AVF Volar

De volleybalverenigingen Arvevo, Volvera en Agilitas zijn eind 2015 officieel gestart met een samenwerkingsverband. Dit is de jeugd volleybal federatie Volar geworden, met als doel het jeugdvolleybal in Arnhem een nieuwe impuls te geven.

De federatie bestaat uit de drie Arnhemse volleybalverenigingen. Deze hebben allemaal een zetel in het bestuur met een 4e bestuurder die de onafhankelijke voorzitters hamer in handen heeft. Vanuit Agilitas heeft Sten Ebenau plaatsgenomen in het bestuur van Volar en hij is daar belast met de rol van penningmeester. Mail via: penningmeester@volar.nl. Verder bestaat het bestuur uit Regina Ram-de Ridder als voorzitter, Martijn van Duuren (Volvera) als secretaris en Eric-Hans Bais als algemeen bestuurslid vanuit Arvevo.

foto volar
Aanleiding

Het jeugdvolleybal in Arnhem heeft een impuls hard nodig. Vergeleken met de rest van Nederland zijn er in Arnhem te weinig kinderen die volleyballen, zeker bij de jongens. Hierdoor zijn er te weinig jeugdteams om ieder kind in staat te stellen op zijn of haar eigen niveau te spelen. Het vinden van voldoende –  geschoold – kader is lastig. Mede hierdoor blijft de wervingskracht voor jeugdvolleybal bij de individuele verenigingen achter ten opzichte van andere sporten.

Dit is een onwenselijke situatie. Jeugdvolleybal is een wezenlijk onderdeel van de volleybalbeleving binnen een vereniging en is de basis voor de verdere ontwikkeling van de volleybalsport. Daarvoor voelen wij ons als verenigingen medeverantwoordelijk. Kortom, het jeugdvolleybal moet weer aantrekkelijk worden en een volwaardige plek krijgen binnen het sportaanbod in Arnhem.

Ambitie

Deze Federatie heeft al doelstelling om de volleybalsport in zijn geheel te promoten in de Gemeente Arnhem en omstreken. Om zo het jeugdvolleybal te stimuleren en toekomstbestendig te maken. Vanaf 1 januari 2016 maken alle CMV-leden in Arnhem onderdeel uit van Volar. Dit heeft vooralsnog geen grote veranderingen tot gevolg. Dezelfde trainers staan voor de groep op dezelfde tijd en in dezelfde hal. De competitiespelende teams zullen niet meer Agilitas heten maar bijvoorbeeld Volar N4-1. In de loop van het huidige seizoen zal er meer bekend worden en zullen ook de voordelen steeds meer zichtbaar worden.

Om de samenwerking vorm te geven is de federatie opgestart met als belangrijkste doel het jeugdvolleybal in Arnhem naar een hoger plan te brengen waarbij het kind centraal staat. Ieder kind moet het beste uit zichzelf kunnen halen en zo optimaal plezier beleven aan sporten en volleybal in het bijzonder. Professionaliseren van het kader, kwalitatief hoogwaardige begeleiding, een veilige sportomgeving en effectieve werving zijn de middelen om dat te bereiken. Daardoor zal zowel de participatie aan onze sport als het prestatieniveau aanzienlijk toenemen. Het jeugdvolleybal bij de drie deelnemende verenigingen wordt voortaan binnen de federatie vormgegeven.

Volar gaat ook samenwerken met de gemeente Arnhem. Vergroting van sportparticipatie is namelijk voor de gemeente een belangrijk beleidsdoel. Volar kan voor de volleybalsport hierin een sleutelrol spelen.

Tevens heeft het initiatief van de federatie de belangstelling van de Nederlandse Volleybal Bond, waarvan de federatie daadkrachtige ondersteuning verwacht.